Εντοπίζοντας από νωρίς την αναγκαιότητα και την ωφέλεια των δράσεων πολιτισμού, αναπτύσσουμε την δραστηριότητά μας στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας επιμέρους υπηρεσίες στην ανάπτυξη κοινών αγαθών, στην προώθηση της διαγενεακής και της πολυπολιτισμικής συμφιλίωσης, δια μέσου της διάσωσης και της μεταφοράς των διαχρονικών αξιών στις επόμενες γενιές, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Πιο αναλυτικά οι δραστηριότητες εξειδικεύονται και παρέχονται μέσα από:

Οργάνωση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκδηλώσεων και συναυλιών με φιλοξενούμενους καλλιτέχνες για την ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης, από άλλα μουσικά είδη, σχετικά με την παράδοση και τον πολιτισμό.

Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση της νέας γενιάς, όπου είναι εφικτό και κυρίως μέσα από οργανωμένες επισκέψεις σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου λαμβάνουν χώρα, συναντήσεις, παραστάσεις και μαθήματα μουσικής, χορού και πάσης φύσεως πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Ηλεκτρονικό σχολείο και απομακρυσμένη εκπαίδευση: Βιντεοσκόπηση και παραγωγή διαδυκτιακών μαθημάτων. Δημιουργία και διάθεση αρχείου ηχογράφησης μουσικών οργάνων, παρτιτούρες και βιβλία.

Συλλογή, ηχογράφηση, έκδοση μουσικού ρεπερτορίου ανά περιοχή και διδακτική ενότητα για τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών με τίτλο «Μουσικός Χάρτης της Ελλάδος». Εκδόσεις δίσκων, βιβλίων.

Βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφήσεις των εκδηλώσεων – ειδικές παραγωγές. Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων πάσης φύσεως για εκπαίδευση, ενημέρωση, προώθηση και επικοινωνία

Ανάδειξη, παρουσίαση, διοργάνωση, τοπικών και μη, πολιτιστικών γεγονότων και εκδηλώσεων. Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων και ομιλιών

Σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους τοπικούς φορείς, δημιουργία πανελλαδικού δικτύου υφιστάμενων μουσικών συνόλων – χορωδιών, σχημάτων δημοτικής και λαϊκή μουσικής, φιλαρμονικών, με σκοπό την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την συνεργασία σε μουσικά και πολιτιστικά θέματα και εκδηλώσεις.

Δημιουργία και προώθηση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εντύπων και πάσης φύσεως προωθητικού υλικού

Υποστήριξη και προβολή δεξιοτεχνών, με την παρουσίαση του έργου τους σε Μουσικά Τμήματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Μουσικών Σχολείων. Στήριξη κατασκευαστών παραδοσιακών οργάνων. Ανάδειξη λαϊκών μουσικών και των οργάνων τους που οδεύουν προς εξαφάνιση